กระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า

สำหรับผู้สูงอายุรัฐบาลเดือนหน้าวางแผนที่จะจ่ายเงินสด 1,000 บาทต่อครั้งให้กับผู้ถือบัตรที่มีอายุสูงกว่า 65 ปีโดยคาดว่าจะมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โฆษกผู้ถือบัตรที่มีอายุสูงกว่า 60 ปีและชำระค่าเช่าบ้านจะได้รับเงินคืน 400 บาทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีหน้า มาตรการเหล่านี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า

จะมีมูลค่า 38.73 พันล้านบาทสำหรับโครงการกองทุนสวัสดิการประชาราษฎร์เพื่อการกุศล ตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ขณะนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีเงินสำรองไว้ 55,000 ล้านบาท ในจำนวนประชากรเกือบ 70 ล้านคนของประเทศนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 14 ล้านคนในฐานะผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำและได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศว่าโครงการใหม่สำหรับคนจนจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงร้อยละ 0.07