โรคหลอดเลือดสมองที่คุกคามต่อชีวิต

พัฒนาระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยและจำแนกอาการตกเลือดในสมองอย่างรวดเร็ว ระบบดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อประเมินผู้ป่วยด้วยอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่คุกคามต่อชีวิตซึ่งอาจทำให้เกิดการประยุกต์ใช้การรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พลังการคำนวณที่เพิ่มมากขึ้น

และความพร้อมของชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการที่คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลระบุรูปแบบและสอนตัวเองเป็นหลักถึงวิธีการทำงานโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมโดยตรงกับโปรแกรมเมอร์มนุษย์ อุปสรรคสำคัญ ป้องกันไม่ให้ระบบดังกล่าวถูกรวมเข้ากับการตัดสินใจทางคลินิก สิ่งเหล่านี้รวมถึงความต้องการชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีคำอธิบายประกอบอย่างดี